وبلاگ گروه مهندسی برق

دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ گروه مهندسی برق

دانشگاه صنعتی قوچان

آن دسته از دانشجویانی که در تابستان 96 درس پروژه کارشناسی را اخذ کرده و تا کنون استاد راهنما و موضوع پروژه شان را انتخاب نکرده اند به زودی توسط گروه استاد راهنمای پروژه شان مشخص خواهد شد. این دسته از دانشجویان باید پروژه خود را تحت راهنمایی استاد تعیین شده انجام دهند. (در حال حاضر حدود 55 درصد دانشجویان موضوع و استادشان را تعیین نکرده اند)
نکته مهم بعدی اینکه دانشجویان فوق تحت هیچ شرایطی نمی توانند از ظرفیت اساتید محترم در نیمسال اول 96-97 استفاده نمایند.
بنابراین به چنین دانشجویانی اکیدا توصیه می شود طی چند روز آینده استاد راهنما و موضوع پروژه را تعیین نمایند تا بالاجبار توسط گروه تعیین تکلیف نشوند.

  • ۹۶/۰۶/۲۸
  • عباسعلی قربان صباغ