وبلاگ گروه مهندسی برق

دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ گروه مهندسی برق

دانشگاه صنعتی قوچان

ایمیل دانشگاهی: a.ghorbansabbagh@qiet.ac.ir

  • ۹۶/۰۸/۱۳
  • عباسعلی قربان صباغ