وبلاگ گروه مهندسی برق

دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ گروه مهندسی برق

دانشگاه صنعتی قوچان

صندوق انتقادات و پیشنهادات گروه در مجاورت اتاق اساتید برق در ساختمان امام رضا (ع) نصب شده است. دانشجویان محترم می توانند با ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود یاریگر ما در رفع مشکلات باشند.


  • ۹۶/۰۸/۱۵
  • عباسعلی قربان صباغ