وبلاگ گروه مهندسی برق

دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ گروه مهندسی برق

دانشگاه صنعتی قوچان

قابل توجه دانشجویان برق ورودی 94
اولویتهای تعیین گرایش دانشجویان محترمی که حائز شرایط هستند از طریق سیستم گلستان گرفته خواهد گرفت و جزئیات آن متعاقبا اعلام  می گردد. بنابراین تعیین گرایش دستی و حضوری نخواهیم داشت. اوایل اسفند گرایش ورودی های 94 برای واجدین شرایط تعیین خواهد شد.
شرایط را از اینجا دریافت نمایید.

  • ۹۶/۱۱/۰۴
  • عباسعلی قربان صباغ