وبلاگ گروه مهندسی برق

دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ گروه مهندسی برق

دانشگاه صنعتی قوچان

در هفته اول امتحانات روزهای شنبه (۱۹ خرداد)، یکشنبه و چهارشنبه حضور خواهم داشت.

در هفته دوم امتحانات روزهای یکشنبه (۲۷ خرداد) و چهارشنبه (از 8 تا 14 در جلسه آزمون هستم) حضور خواهم داشت. انشا الله از 14:30 تا 15:30 برای امور مربوط به مدیریت گروه حضور خواهم داشت.

در هفته سوم امتحانات روزهای شنبه (2 تیر) و سه شنبه حضور خواهم داشت. 

  • ۹۷/۰۳/۱۷
  • عباسعلی قربان صباغ