وبلاگ گروه مهندسی برق

دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ گروه مهندسی برق

دانشگاه صنعتی قوچان

* به اطلاع دانشجویان محترم ورودی 94 برق و پس از آن که بدون گرایش وارد دوره شده اند می رسانم که گرایش تحصیلی آنها در مدرک نهاییشان قید نخواهد شد.

  • ۹۶/۱۰/۲۴
  • عباسعلی قربان صباغ